Realizacje

Tamex Obiekty Sportowe S.A. zrealizował ponad 1000 obiektów sportowych, a wybrane prezentujemy w naszej Galerii.

 

Stadion Śląski

Zakres prowadzonej renowacji obejmował wykonanie areny lekkoatletycznej z bieżnią z elementami dla wszystkich koniecznych konkurencji. Wykonanie murawy boiska piłkarskiego przystosowanej do obsługi dyscyplin lekkoatletycznych, uzyskanie certyfikatów IAAF Class 1, świadectwa PZLA i świadectwa PZPN dla areny głównej i całego obiektu Stadion Śląski w najwyższych klasach i kategoriach obiektów sportowych co upoważnia do przeprowadzenia zawodów piłkarskich i lekkoatletycznych rangi mistrzostw krajowych oraz Europy/Świata. Czas realizacji od 15.012.2016 r. do 25.08.2017 r.

W skład areny wchodzą następujące obiekty:

-bieżnia okólna dziewięciotorowa z dziewięcioma prostymi finiszami wewnątrz mieści  istniejącą już płytę piłkarską o wymiarach 105x68 m.

-rów z wodą

-3 elementy do skoku o tyczce,

-3 elementy do trójskoku i skoku w dal,

-dwa rozbiegi do skoku wzwyż,

-dwie rzutnie do rzutu oszczepem,

-dwie rzutnie pchnięcia kulą,

-dwie rzutnie do rzutu młotem i dyskiem

 

Zasadnicze zmiany jakie zaistnieją dotyczące wprowadzenia funkcji lekkoatletycznej podzielić można na trzy obszary:

Obszar I – płyty boiska i bieżni z elementami do skoków i rzutów dochodzące do pierwszego rzędu trybuny jako wnętrze widowni.

Obszar II –zmiany stałe w części trybuny oraz zmiany czasowe tylko na okres mistrzostw.

Obszar III – zmiany przestrzenno–użytkowe w części istniejącego obiektu, dopasowane do realizowanego obecnie projektu modernizacji stadionu.Partnerzy