Relacje inwestorskie

Raporty EBI Bieżące

Data:

29-06-2017

Numer:

9/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 9/2017 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Data:

01-06-2017

Numer:

8/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 8/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data:

27-01-2017

Numer:

3/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 3/2017 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Data:

10-01-2017

Numer:

2/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 2/2017 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Data:

10-01-2017

Numer:

1/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 1/2017 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Data:

15-12-2016

Numer:

39/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 39/2016 - korekta raportu nr 38/2016

Data:

15-12-2016

Numer:

38/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 38/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data:

04-11-2016

Numer:

36/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 36/2016 Korekta raportu bieżącego nr 35/2016

Data:

03-11-2016

Numer:

35/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 35/2016 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Data:

11-10-2016

Numer:

34/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 34/2016 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Data:

11-10-2016

Numer:

33/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 33/2016 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Data:

08-07-2016

Numer:

31/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 31/2016 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnego realizowanego kontraktu.

Data:

01-07-2016

Numer:

30/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 30/2016 - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Data:

30-06-2016

Numer:

29/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 29/2016 – Zawarcie Aneksu zmniejszającego oraz umowy na roboty dodatkowe do istotnego realizowanego kontraktu.

Data:

29-06-2016

Numer:

28/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 28/2016 - Zawarcie dodatkowych umów do realizowanego istotnego kontraktu

Data:

29-06-2016

Numer:

27/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 27/2016 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Data:

29-06-2016

Numer:

26/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 26/2016 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Data:

02-06-2016

Numer:

25/2016

Nazwa:

Raport Bieżący nr 25/2016 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A.-Korekta

Data:

02-06-2016

Numer:

24/2016

Nazwa:

Raport Bieżący nr 24/2016 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Data:

25-05-2016

Numer:

22/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 22/2016- Zawarcie istotnej umowy

Data:

19-05-2016

Numer:

21/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 21/2016- Zawarcie istotnej umowy

Data:

12-05-2016

Numer:

19/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 19/2016 - Wybór oferty Tamex

Data:

09-05-2016

Numer:

18/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 18/2016 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Data:

04-05-2016

Numer:

17/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 17/2016 - Zawarcie istotnej umowy przez Konsorcjum firm

Data:

29-04-2016

Numer:

16/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 16/2016 - Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Data:

27-04-2016

Numer:

15/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 15/2016 - Wybór oferty Konsorcjum firm

Data:

21-04-2016

Numer:

14/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 14/2016- Zawarcie istotnej umowy

Data:

19-04-2016

Numer:

13/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 13/2016 - Wybór oferty Tamex

Data:

12-04-2016

Numer:

12/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 12/2016 - Zawarcie Aneksu do realizowanego istotnego kontraktu

Data:

07-04-2016

Numer:

11/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 11/2016 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnego realizowanego kontraktu

Data:

31-03-2016

Numer:

10/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 10/2016 - Wybór oferty Tamex

Data:

21-03-2016

Numer:

9/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 9/2016- Zawarcie istotnej umowy

Data:

11-03-2016

Numer:

8/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 8/2016 - Zawarcie dodatkowej umowy do realizowanego istotnego kontraktu

Data:

11-03-2016

Numer:

7/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 7/2016 - Wybór oferty Tamex

Data:

24-02-2016

Numer:

6/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 6-2016 (Zawarcie aneksu do istotnego kontraktu)

Data:

22-02-2016

Numer:

5/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 5/2016 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Data:

25-01-2016

Numer:

3/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 3/2016 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych

Data:

15-01-2016

Numer:

2/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 2/2016 - Zawarcie dodatkowej umowy do realizowanego istotnego kontraktu

Data:

14-01-2016

Numer:

1/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 1/2016 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy.

Data:

21-12-2015

Numer:

47/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 47/2015 – Korekta do raportu 46/2015

Data:

21-12-2015

Numer:

46/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 46/2015 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

16-12-2015

Numer:

45/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 45/2015 - Zawarcie dodatkowej Umowy do realizowanego istotnego kontraktu

Data:

16-11-2015

Numer:

44/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 44/2015 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy

Data:

16-11-2015

Numer:

42/2015

Nazwa:

Raport okresowy 42/2015 – Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2015 roku.

Data:

05-11-2015

Numer:

41/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 41/2015 – Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

Data:

21-10-2015

Numer:

40/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 40/2015 - Zawarcie dodatkowych Umów do realizowanego istotnego kontraktu

Data:

15-10-2015

Numer:

39/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 39/2015 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy oraz umowy uzupełniającej.

Data:

09-10-2015

Numer:

38/2015

Nazwa:

Raport Bieżący nr 38 /2015 - Otrzymanie uzasadnienia postanowienia Sądu w sprawie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki

Data:

08-10-2015

Numer:

37/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 37/2015 - Zawarcie dodatkowych Umów do realizowanego istotnego kontraktu

Data:

10-09-2015

Numer:

36/2015

Nazwa:

Raport Bieżący nr 36/2015 - Prawomocne postanowienie Sądu oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki.

Data:

08-09-2015

Numer:

35/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 35/2015 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

07-09-2015

Numer:

34/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 34/2015 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Data:

27-08-2015

Numer:

33/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 33/2015 - Wybór oferty Tamex

Data:

19-08-2015

Numer:

32/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 32/2015 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy

Data:

22-07-2015

Numer:

30/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 30/2015 - Zawarcie umowy kredytowej

Data:

18-06-2015

Numer:

29/2015

Nazwa:

Raport Bieżący nr 29/2015 – korekta do raportu nr 28/2015

Data:

17-06-2015

Numer:

28/2015

Nazwa:

Raport Bieżący nr 28/2015 - Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki obradującym po przerwie w dniu 17 czerwca 2015 roku

Data:

16-06-2015

Numer:

27/2015

Nazwa:

Raport Bieżący nr 27/2015 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję

Data:

16-06-2015

Numer:

26/2015

Nazwa:

Raport Bieżący nr 26/2015 - Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki w dniu 16 czerwca 2015 roku

Data:

09-06-2015

Numer:

25/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 25/2015 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

09-06-2015

Numer:

24/2015

Nazwa:

Raport bieżący 24/2015 - Zawarcie dodatkowej umowy do realizowanego istotnego kontraktu

Data:

21-05-2015

Numer:

23/2015

Nazwa:

Raport Bieżący nr 23/2015 - Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 21 maja 2015 roku oraz ogłoszenie przerwy w obradach

Data:

21-05-2015

Numer:

22/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 22/2015 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy

Data:

14-05-2015

Numer:

19/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 19/2015 - Zawarcie dodatkowej Umowy do realizowanego istotnego kontraktu

Data:

12-05-2015

Numer:

18/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 18/2015 - Zawarcie umowy kredytowej

Data:

12-05-2015

Numer:

17/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 17/2015 - Zawarcie umowy kredytowej

Data:

28-04-2015

Numer:

16/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 16/2015 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

23-04-2015

Numer:

15/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 15/2015 - Wybór oferty Tamex

Data:

21-04-2015

Numer:

14/2015

Nazwa:

Raport Bieżący nr 14/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Data:

21-04-2015

Numer:

13/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 13/2015 - Wybór oferty Tamex

Data:

21-04-2015

Numer:

12/2015

Nazwa:

Raport Bieżący nr 12/2015 - Otrzymanie informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki obejmującej likwidację majątku Spółki. Ocena zasadności złożenia wniosku.

Data:

24-03-2015

Numer:

10/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 10/2015 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok

Data:

23-03-2015

Numer:

9/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 9/2015 - Zawarcie umowy kredytowej

Data:

12-03-2015

Numer:

8/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 8/2015 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Data:

03-02-2015

Numer:

5/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 5/2015 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych

Data:

02-02-2015

Numer:

4/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 4/2015 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

30-01-2015

Numer:

3/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 3/2015 - Zmiana siedziby Spółki

Data:

26-01-2015

Numer:

2/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 2/2015 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

22-01-2015

Numer:

1/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 1/2015 - Wybór oferty Tamex

Data:

23-12-2014

Numer:

41/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 41/2014 - Zmiany w zarządzie spółki Tamex Obiekty Sportowe S.A.

Data:

23-12-2014

Numer:

40/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 40/2014 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy

Data:

18-12-2014

Numer:

39/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 39/2014 - Zawarcie dodatkowych Umów do realizowanego istotnego kontraktu

Data:

11-12-2014

Numer:

38/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 38/2014 – Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.

Data:

04-12-2014

Numer:

37/2014

Nazwa:

Raport bieżący 37/2014 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe

Data:

21-11-2014

Numer:

36/2014

Nazwa:

Raport bieżący 36/2014 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe

Data:

27-10-2014

Numer:

34/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 34/2014 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe

Data:

27-10-2014

Numer:

33/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 33/2014 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

21-10-2014

Numer:

32/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 32/2014 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy

Data:

20-10-2014

Numer:

31/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 31/2014 - Wybór oferty Tamex

Data:

09-10-2014

Numer:

30/2014

Nazwa:

Raport bieżący 30/2014 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe

Data:

01-10-2014

Numer:

29/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 29/2014 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

17-09-2014

Numer:

28/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 28/2014 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Data:

28-08-2014

Numer:

27/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 27/2014 - Wybór oferty Tamex

Data:

24-07-2014

Numer:

25/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 25/2014 - Zawarcie umowy kredytowej

Data:

01-07-2014

Numer:

24/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 24/2014 - Zawarcie Umowy na realizację istotnego kontraktu

Data:

25-06-2014

Numer:

23/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 23/2014 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tamex Obiekty Sportowe S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku

Data:

23-06-2014

Numer:

22/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 22/2014 - Zawarcie dodatkowej Umowy do realizowanego istotnego kontraktu

Data:

17-06-2014

Numer:

21/2014

Nazwa:

Raport bieżący 21/2014 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe

Data:

30-05-2014

Numer:

20/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 20/2014 - Zawarcie dodatkowej Umowy do realizowanego istotnego kontraktu

Data:

29-05-2014

Numer:

19/2014

Nazwa:

Raport bieżący 19/2014 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Data:

27-05-2014

Numer:

17/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 17/2014 - Zmiana terminu publikacji sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2013

Data:

21-05-2014

Numer:

16/2014

Nazwa:

Raport bieżący 16/2014 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe

Data:

07-05-2014

Numer:

14/2014

Nazwa:

Raport bieżacy nr 14/2014 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

28-04-2014

Numer:

13/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 13/2014 – Wybór oferty Tamex OS

Data:

24-04-2014

Numer:

12/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 12/2014 - Zawarcie dodatkowych Umów do realizowanego istotnego kontraktu

Data:

23-04-2014

Numer:

11/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 11/2014 - Zawarcie umowy kredytowej

Data:

17-04-2014

Numer:

10/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 10/2014 - Zawarcie umowy kredytowej

Data:

14-04-2014

Numer:

9/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 9/2014 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy oraz zawarcie umowy na roboty dodatkowe

Data:

28-02-2014

Numer:

8/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 8/2014 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

26-02-2014

Numer:

7/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 7/2014 - Wybór oferty Tamex na przebudowę zaplecza rozgrzewkowo – treningowego na przedpolu wschodnim Stadionu Śląskiego

Data:

29-01-2014

Numer:

5/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 5/2014 - Zawarcie umowy kredytowej

Data:

27-01-2014

Numer:

4/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 4/2014 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy

Data:

14-01-2014

Numer:

3/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 3/2014 - Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.

Data:

10-01-2014

Numer:

2/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 2/2014 - Terminy przekazania raportów okresowych w 2014 roku

Data:

10-01-2014

Numer:

1/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 1/2014 - Zawaracie aneksu terminowego do umowy

Data:

17-12-2013

Numer:

48/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 48/2013 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

16-12-2013

Numer:

47/2013

Nazwa:

Raport bieżący 47/2013 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe

Data:

11-12-2013

Numer:

46/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 46/2013 – Zawarcie aneksu terminowego do umowy

Data:

09-12-2013

Numer:

45/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 45/2013 - Zawarcie aneksu terminowego do umowy

Data:

28-11-2013

Numer:

44/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 44/2013 - Wybór oferty Tamex na przebudowę hali sportowej lekkoatletycznej w Spale

Data:

27-11-2013

Numer:

43/2013

Nazwa:

Raport bieżący 43/2013 – Zawarcie aneksu terminowego do istotnej umowy

Data:

23-10-2013

Numer:

41/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 41/2013 - korekta do raportu 40/2013

Data:

23-10-2013

Numer:

40/2013

Nazwa:

Raport bieżący 40/2013 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe

Data:

10-09-2013

Numer:

39/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 39/2013 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe

Data:

23-08-2013

Numer:

38/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 38/2013 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

14-08-2013

Numer:

37/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 37/2013 - Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tamex Obiekty Sportowe S.A. z dnia 14 sierpnia 2013 roku

Data:

14-08-2013

Numer:

36/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 36/2013 - Rezygnacja z funkcji członków Rady Nadzorczej z chwilą odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tamex Obiekty Sportowe S.A. z dnia 14 sierpnia 2013 roku

Data:

14-08-2013

Numer:

35/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 35/2013 - Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tamex Obiekty Sportowe S.A. w dniu 14 sierpnia 2013 roku

Data:

07-08-2013

Numer:

33/2013

Nazwa:

raport bieżacy nr 33/2013 - Wybór oferty Tamex Obiekty Sportowe S.A.

Data:

06-08-2013

Numer:

32/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 32/2013 - Zawarcie umowy kredytowej o kredyt odnawialny

Data:

06-08-2013

Numer:

31/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 31/2013 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Data:

31-07-2013

Numer:

30/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 30/2013 - Zmainy w Zarządzie Spółki zależnej

Data:

26-07-2013

Numer:

29/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 29 - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data:

18-07-2013

Numer:

27/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 27/2013 - Zawarcie anesku do umowy kredytowej

Data:

08-07-2013

Numer:

26/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 26/2013 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

05-07-2013

Numer:

25/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 25/2013 - Informacja odnosząca się do pytań akcjonariusza przedłożonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2013 roku.

Data:

01-07-2013

Numer:

24/2013

Nazwa:

Raport bieżący 24/2013 – Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Data:

27-06-2013

Numer:

23/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 23/2013 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

26-06-2013

Numer:

22/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 22/2013 - Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tamex Obiekty Sportowe S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku

Data:

24-06-2013

Numer:

21/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 21/2013 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

21-06-2013

Numer:

20/2013

Nazwa:

Raport bieżący 20/2013 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe

Data:

17-06-2013

Numer:

19/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 19/2013 - Wybór oferty Tamex Obiekty Sportowe S.A.

Data:

03-06-2013

Numer:

18/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 18/2013 - Wybór oferty Tamex Obiekty Sportowe S.A.

Data:

29-05-2013

Numer:

17/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 17/2013 - Zawarcie aneksu terminowego do istotnej umowy

Data:

29-04-2013

Numer:

13/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 13/2013 - Zawarcie Aneksu zmniejszajacego wartość u mowy

Data:

26-04-2013

Numer:

12/2013

Nazwa:

Raport bieżący 12/2013 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

15-04-2013

Numer:

11/2013

Nazwa:

Korekta do raportu bieżącego nr 10/2013

Data:

15-04-2013

Numer:

10/2013

Nazwa:

Raport bieżący 10/2013 - Wybór oferty

Data:

12-04-2013

Numer:

9/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 9 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

03-04-2013

Numer:

8/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 8/2013 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

21-03-2013

Numer:

7/2013

Nazwa:

Raport bieżący 7/2013 – Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A. na Budowę Hali Sportowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łosiowie – Etap II

Data:

12-03-2013

Numer:

6/2013

Nazwa:

Raport bieżący 6/2013 – Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A. na Budowę Hali Sportowej wraz z zapleczem dydaktycznym przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 Poznań.

Data:

21-02-2013

Numer:

5/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 5/2013 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

28-01-2013

Numer:

3/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 3/2013 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

28-01-2013

Numer:

2/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 2 /2013 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Data:

22-01-2013

Numer:

1/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 1/2013 – Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A. na Budowę Hali Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną przy istniejącym Gimnazjum nr 16 w Katowicach.

Data:

21-12-2012

Numer:

27/2012

Nazwa:

Raport bieżacy nr 27/2012 - Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finasnowego Spółki za 2012 r

Data:

18-12-2012

Numer:

26/2012

Nazwa:

Raport bieżący 26/2012 - Zawarcie aneksu terminowego do istotnej umowy

Data:

10-12-2012

Numer:

25/2012

Nazwa:

Raport bieżacy nr 25/2012 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

14-11-2012

Numer:

22/2012

Nazwa:

Przesunięcie terminu opublikowania raportu kwartalengo

Data:

12-11-2012

Numer:

21/2012

Nazwa:

Raport bieżący 21/2012 - Wybór oferty Tamex Obiekty Sportowe S.A. na budowę/modernizację Ośrodka Sportowego przy ul. Alfreda 1 w Katowicach

Data:

09-11-2012

Numer:

20/2012

Nazwa:

Raport bieżący 20/2012 - Zawarcie aneksu terminowego do istotnej umowy

Data:

10-09-2012

Numer:

19/2012

Nazwa:

Rapor bieżący 19/2012 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

04-09-2012

Numer:

18/2012

Nazwa:

Raport bieżący 18/2012 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

30-08-2012

Numer:

17/2012

Nazwa:

Raport bieżący 17/2012 – Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A. na budowę wielofunkcyjnych kompleksów boisk sportowych w ramach programu: „Moje Boisko ORLIK 2012”

Data:

28-08-2012

Numer:

15/2012

Nazwa:

Raport bieżący 15/2012 – Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A. na budowę Sali gimnastycznej przy ul. I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu

Data:

20-08-2012

Numer:

14/2012

Nazwa:

Raport bieżący 14/2012 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

01-08-2012

Numer:

12/2012

Nazwa:

Raport bieżący 12/2012 - Wybór oferty Tamex Obiekty Sportowe S.A. na budowę budynku administracyjno - biurowego

Data:

19-07-2012

Numer:

11/2012

Nazwa:

Raport bieżący 11/2012

Data:

12-07-2012

Numer:

10/2012

Nazwa:

Raport bieżący 10/2012

Data:

28-06-2012

Numer:

08/2012

Nazwa:

Raport bieżący 08/2012

Data:

12-03-2012

Numer:

04/2012

Nazwa:

Raport bieżący 04/2012

Data:

28-01-2012

Numer:

3/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 3/2013 - Zawarcie istotnej umowy

Pliki:

Data:

28-01-2012

Numer:

3/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 3/2013 - Zawarcie istotnej umowy

Data:

27-01-2012

Numer:

02/2012

Nazwa:

Raport bieżący 02/2012

Data:

09-01-2012

Numer:

01/2012

Nazwa:

Raport bieżący 02/2012

Data:

27-12-2011

Numer:

54/2011

Nazwa:

Raport bieżący 54/2011

Data:

15-12-2011

Numer:

53/2011

Nazwa:

Raport bieżący nr 53/2011

Data:

29-11-2011

Numer:

52/2011

Nazwa:

Raport bieżący nr 52/2011

Data:

29-11-2011

Numer:

51/2011

Nazwa:

Raport bieżący nr 51/2011

Data:

26-11-2011

Numer:

44/2011

Nazwa:

Raport bieżący nr 44/2011

Data:

26-11-2011

Numer:

43/2011

Nazwa:

Raport bieżący nr 43/2011

Data:

17-11-2011

Numer:

50/2011

Nazwa:

Raport bieżący nr 50/2011

Data:

14-11-2011

Numer:

49/2011

Nazwa:

Raport bieżący nr 49/2011

Data:

10-11-2011

Numer:

48/2011

Nazwa:

Raport bieżący nr 48/2011

Data:

07-11-2011

Numer:

47/2011

Nazwa:

Raport bieżący nr 47/2011

Data:

07-11-2011

Numer:

47/2011

Nazwa:

Raport bieżący nr 46/2011

Data:

07-11-2011

Numer:

46/2011

Nazwa:

Raport bieżący nr 46/2011

Data:

03-11-2011

Numer:

45/2011

Nazwa:

Raport nr 45/2011

Data:

13-10-2011

Numer:

42/2011

Nazwa:

Raport bieżący nr 42/2011

Data:

04-10-2011

Numer:

41/2011

Nazwa:

Raport bieżący nr 41/2011

Data:

04-10-2011

Numer:

40/2011

Nazwa:

Raport bieżący 40/2011

Data:

28-09-2011

Numer:

39/2011

Nazwa:

Raport bieżący 39/2011

Data:

20-09-2011

Numer:

38/2011

Nazwa:

Raport bieżący 38/2011

Data:

12-09-2011

Numer:

37/2011

Nazwa:

Raport bieżący 37/2011

Data:

06-09-2011

Numer:

36/2011

Nazwa:

Data:

05-09-2011

Numer:

35/2011

Nazwa:

Raport bieżący 35/2011

Data:

02-09-2011

Numer:

34/2011

Nazwa:

Raport bieżący 34/2011

Data:

29-08-2011

Numer:

33/2011

Nazwa:

Raport bieżący 33/2011

Data:

24-08-2011

Numer:

32/2011

Nazwa:

Raport bieżący 32/2011

Data:

18-08-2011

Numer:

31/2011

Nazwa:

Raport bieżący 31/2011

Data:

17-08-2011

Numer:

30/2011

Nazwa:

Raport bieżący 30/2011

Data:

09-08-2011

Numer:

28/2011

Nazwa:

Raport bieżący 28/2011

Data:

09-08-2011

Numer:

27/1011

Nazwa:

Raport bieżący 27/2011

Data:

08-08-2011

Numer:

26/2011

Nazwa:

Data:

02-08-2011

Numer:

25/2011

Nazwa:

Raport bieżący 25/2011

Data:

29-07-2011

Numer:

24/2011

Nazwa:

Raport bieżący 24/2011

Data:

27-07-2011

Numer:

23/2011

Nazwa:

Raport bieżący 23/2011

Data:

22-07-2011

Numer:

22/2011

Nazwa:

Raport bieżący 22/2011

Data:

08-07-2011

Numer:

21/2011

Nazwa:

Raport bieżący 21/2011

Data:

30-06-2011

Numer:

20/2011

Nazwa:

Raport bieżący 20/2011

Data:

16-06-2011

Numer:

19/2011

Nazwa:

Raport bieżący 19/2011

Data:

16-06-2011

Numer:

18/2011

Nazwa:

Raport bieżący nr 18/2011

Data:

14-06-2011

Numer:

17/2011

Nazwa:

Raport bieżący 17/2011

Data:

10-06-2011

Numer:

16/2011

Nazwa:

Raport bieżący 16/2011

Data:

10-06-2011

Numer:

15/2011

Nazwa:

Raport bieżący 15/2011

Data:

01-06-2011

Numer:

14/2011

Nazwa:

Raport bieżący 14/2011

Data:

01-06-2011

Numer:

13/2011

Nazwa:

Raport bieżący 13/2011

Data:

26-05-2011

Numer:

12/2011

Nazwa:

Raport bieżący 12/2011

Data:

17-05-2011

Numer:

11/2011

Nazwa:

Raport bieżący 11/2011

Data:

16-05-2011

Numer:

10/2011

Nazwa:

Raport bieżący 10/2011

Data:

16-05-2011

Numer:

09/2011

Nazwa:

Raport bieżący 09/2011

Data:

11-05-2011

Numer:

08/2011

Nazwa:

Raport bieżący 08/2011

Data:

11-05-2011

Numer:

07/2011

Nazwa:

Raport bieżący 07/2011

Data:

29-04-2011

Numer:

06/2011

Nazwa:

Raport bieżący 06/2011

Data:

21-04-2011

Numer:

05/2011

Nazwa:

Raport bieżący 05/2011

Data:

20-04-2011

Numer:

04/2011

Nazwa:

Raport bieżący 04/2011

Data:

19-04-2011

Numer:

03/2011

Nazwa:

Raport bieżący 03/2011

Data:

05-04-2011

Numer:

02/2011

Nazwa:

Raport bieżący 02/2011

Data:

05-04-2011

Numer:

01/2011

Nazwa:

Raport bieżący 01/2011

Realizacje

 • Stadion MOSiR w Sieradzu
 • Stadion Śląski
 • Arena LA w Gliwicach
 • Pełnowymiarowe boisko piłkarskie Kuźni Ustroń
 • Stadion lekkoatletyczny na terenie COS w Wałczu
 • Stadion lekkoatletyczny w Suwałkach
 • Stadion lekkoatletyczny w Goleniowie
 • Stadion Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Hala sportowa z zapleczem dydaktycznym przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu - AWF Poznań
 • Hala sportowa COS Spała
 • Korty tenisowe Klubu SINNET
 • Bieżnia 5. Memoriału Kamili Skolimowskiej
 • Hala widowiskowo- sportowa w Toruniu przy ul. Bema
 • Bieżnia Halowych Mistrzostw Świata - Ergo Arena Sopot
 • Stadion lekkoatletyczny ''Juvenia'' Przemyśl
 • Korty tenisowe WKT Mera
 • Przebudowa, remont i modernizacja stadionu MOSIR w Mielcu
 • Centrum Pobytowe Euro 2012, Sulejówek
 • Stadion Lekkoatletyczny MOSiR Puławy
 • Zespół boisk przy Zespole Oświatowo-Sportowym w Baranowie (Tarnowo Podgórne)
 • Narodowy Stadion Rugby w Gdyni
 • Stadion lekkoatletyczny COS OPO w Zakopanem
 • Kadzidło i Dylewo - kompleks boisk sportowych
 • Boisko treningowe, KP Legia Warszawa
 • AWF Wrocław - Stadion Lekkoatletyczny
 • Regionalne Centrum Sportowo - Rekreacyjne w Brzegu
 • Stadion Gminny w Gąsawie (boisko do hokeja na trawie)
 • Stadion Lekkoatletyczny MOSiR Sandomierz
 • Ostrołęka pełnowymiarowe boisko piłkarskie
 • Suwałki stadion


Partnerzy