Relacje inwestorskie

Raporty ESPI

Data:

17-01-2018

Numer:

1/2018

Nazwa:

ESPI RB 1/2018 Zawarcie aneksu do istotnej umowy na wykonanie robót dodatkowych

Data:

14-12-2017

Numer:

47/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 47/2017 - Zawarcie istotnej umowy na roboty budowalne

Data:

14-12-2017

Numer:

46/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 46/2017 - Zawarcie aneksu terminowego do istotnej umowy

Data:

05-12-2017

Numer:

45/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 45/2017 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Data:

05-12-2017

Numer:

44/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 44/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

14-11-2017

Numer:

43/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 43/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

07-11-2017

Numer:

42/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 42/2017 - Szacunkowe dane za III kwartał 2017 r.

Data:

25-10-2017

Numer:

41/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 41/2017 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe

Data:

24-10-2017

Numer:

40/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 40/2017 - Zawarcie istotnej umowy na roboty budowalne

Data:

19-10-2017

Numer:

39/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 39/2017 - Zawarcie aneksu terminowego do istotnej umowy

Data:

18-10-2017

Numer:

38/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 38/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

17-10-2017

Numer:

37/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 37/2017 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Data:

06-10-2017

Numer:

36/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 36/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

04-10-2017

Numer:

35/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 35/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

07-09-2017

Numer:

34/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 34/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

18-08-2017

Numer:

33/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 33/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

04-08-2017

Numer:

32/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 32/2017 - Zawarcie aneksu terminowego do umowy na roboty budowlane

Data:

03-08-2017

Numer:

31/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 31/2017 - Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2017 roku

Data:

03-08-2017

Numer:

30/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 30/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

31-07-2017

Numer:

29/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 29/2017 - Zawarcie umowy na roboty budowalne

Data:

20-07-2017

Numer:

28/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 28/2017 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Data:

11-07-2017

Numer:

27/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 27/2017 - Zawarcie umów na roboty dodatkowe do istotnego kontraktu

Data:

05-07-2017

Numer:

26/2017

Nazwa:

Raport bieżący 26/2017 Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

30-06-2017

Numer:

25/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 25/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

29-06-2017

Numer:

24/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 24/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Data:

13-06-2017

Numer:

23/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 23/2017 - Zawarcie aneksu terminowego do istotnego kontraktu

Data:

06-06-2017

Numer:

22/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 22/2017 - Zawarcie aneksu terminowego do istotnego kontraktu

Data:

01-06-2017

Numer:

21/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 21/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data:

23-05-2017

Numer:

20/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 20/2017 - Zawarcie istotnej umowy na roboty budowalne

Data:

16-05-2017

Numer:

19/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 19/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

16-05-2017

Numer:

18/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 18/2017 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Data:

16-05-2017

Numer:

17/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 17/2017 - Zawarcie aneksów do istotnej umowy

Data:

09-05-2017

Numer:

16/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 16/2017 -Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2017 roku

Data:

28-04-2017

Numer:

15/2017/K

Nazwa:

Raport bieżący nr 15/2017 - Zawarcie aneksu do istotnego kontraktu-KOREKTA

Data:

26-04-2017

Numer:

15/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 15/2017 - Zawarcie aneksu do istotnego kontraktu

Data:

25-04-2017

Numer:

14/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 14/2017 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnego kontraktu

Data:

19-04-2017

Numer:

13/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 13/2017 - Zawarcie umowy na roboty budowalne

Data:

03-04-2017

Numer:

12/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 12/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

16-03-2017

Numer:

11/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 11/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

13-03-2017

Numer:

10/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 10/2017 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Data:

23-02-2017

Numer:

9/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 9/2017 - Uzyskanie statusu umowy znaczącej przez umowę zawartą przez Spółkę

Data:

13-02-2017

Numer:

8/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 8/2017 - Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za IV kwartał 2016 roku

Data:

08-02-2017

Numer:

7/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 7/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

31-01-2017

Numer:

6/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 6/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

27-01-2017

Numer:

5/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 5/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

23-01-2017

Numer:

4/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 4/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

20-01-2017

Numer:

3/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 3/2017 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

19-01-2017

Numer:

2/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 2/2017 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnego kontraktu

Data:

10-01-2017

Numer:

1/2017

Nazwa:

Raport bieżący nr 1/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Data:

29-12-2016

Numer:

45/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 45/2016 - Zawarcie aneksu do istotnego kontraktu

Data:

15-12-2016

Numer:

44/2016 K

Nazwa:

Raport bieżący nr 44/2016 Korekta - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data:

15-12-2016

Numer:

44/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 44/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data:

13-12-2016

Numer:

43/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 43/2016 - Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane

Data:

08-12-2016

Numer:

42/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 42/2016 - Zawarcie umowy na roboty budowalne

Data:

16-11-2016

Numer:

41/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 41/2016 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

15-11-2016

Numer:

40/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 40/2016 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnej umowy

Data:

14-11-2016

Numer:

39/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 39/2016 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

14-11-2016

Numer:

38/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 38/2016 - Zawarcie aneksu do umowy budowlanej

Data:

10-11-2016

Numer:

37/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 37/2016 - Zawarcie umowy na roboty budowalne

Data:

07-11-2016

Numer:

36/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 36/2016 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Data:

07-11-2016

Numer:

35/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 35/2016 - Szacunkowe jednostkowe i skonsolidowane wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2016 roku

Data:

04-11-2016

Numer:

34/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 34/2016 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Data:

03-11-2016

Numer:

33/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 33/2016 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnej umowy

Data:

26-10-2016

Numer:

32/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 32/2016 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnej umowy

Data:

19-10-2016

Numer:

31/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 31/2016 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

12-10-2016

Numer:

30/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 30/2016 - Zawarcie aneksu oraz umów na roboty dodatkowe do istotnej umowy

Data:

11-10-2016

Numer:

29/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 29/2016 - Informacja o transakcji na akcjach Emitenta - R.Syska

Data:

11-10-2016

Numer:

28/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 28/2016 - Informacja o transakcji na akcjach Emitenta- Ł. Hejak

Data:

11-10-2016

Numer:

27/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 27/2016 -Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Tamex Obiekty Sportowe S.A.

Data:

10-10-2016

Numer:

26/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 26/2016 - Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Data:

10-10-2016

Numer:

25/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 25/2016 - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Tamex Obiekty Sportowe S.A.

Data:

10-10-2016

Numer:

24/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 24/2016 - Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Data:

05-10-2016

Numer:

23/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 23/2016 - zawarcie Aneksu do istotnej umowy

Data:

29-09-2016

Numer:

22/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 22/2016 - Zawarcie umów na roboty dodatkowe do istotnego realizowanego kontraktu

Data:

28-09-2016

Numer:

21/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 21/2016 - Zawarcie istotnej umowy na roboty budowalne

Data:

22-09-2016

Numer:

20/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 20/2016 - zawarcie Aneksu do istotnej umowy

Data:

16-09-2016

Numer:

19/2016

Nazwa:

Raport bieżący 19/2016 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnej umowy

Data:

12-09-2016

Numer:

18/2016

Nazwa:

Raport Bieżący nr 18/2016 - Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Data:

19-08-2016

Numer:

17/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 17/2016 - Korekta raportu nr 16/2016 - Zawarcie umowy na roboty budowlane

Data:

19-08-2016

Numer:

16/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 16/2016 - Zawarcie umowy na roboty budowlane

Data:

19-08-2016

Numer:

15/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 15/2016 - zawarcie aneksu do istotnej umowy

Data:

17-08-2016

Numer:

14/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 14/2016 - zawarcie Aneksu do istotnej umowy

Data:

09-08-2016

Numer:

13/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 13/2016 - Wybór oferty Tamex

Data:

08-08-2016

Numer:

12/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 12/2016 - Szacunkowe jednostkowe i skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał i I półrocze 2016 roku

Data:

29-07-2016

Numer:

11/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 11/2016 - zawarcie Aneksu do istotnej umowy

Data:

28-07-2016

Numer:

9/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 9/2016 - zawarcie Aneksu do istotnej umowy

Data:

28-07-2016

Numer:

10/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 10/2016 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Data:

08-07-2016

Numer:

8/2016

Nazwa:

Raport bieżący nr 8/2016 - Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnego realizowanego kontraktu

Data:

29-06-2016

Numer:

7/2016

Nazwa:

Raport Bieżący 7/2016 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Data:

02-06-2016

Numer:

6/2016 K

Nazwa:

Raport Bieżący nr 6/2016 K - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A.- Korekta

Data:

02-06-2016

Numer:

6/2016

Nazwa:

Raport Bieżący nr 6/2016 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Data:

23-03-2016

Numer:

5/2016

Nazwa:

Informacja o nabyciu akcji przez Prokurenta Spółki

Data:

23-03-2016

Numer:

4/2016

Nazwa:

Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki

Data:

23-03-2016

Numer:

3/2016

Nazwa:

Informacja o zbyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki

Data:

23-03-2016

Numer:

2/2016

Nazwa:

Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki

Data:

18-03-2016

Numer:

1/2016

Nazwa:

Informacja o zbyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej Emitenta

Data:

17-06-2015

Numer:

6/2015

Nazwa:

Raport bieżący 6/2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki obradującym po przerwie w dniu 17 czerwca 2015 roku

Data:

16-06-2015

Numer:

5/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 5/2015 (Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 16 czerwca 2015 roku)

Data:

21-05-2015

Numer:

4/2015

Nazwa:

Raport bieżący nr 4/2015 (Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Tamex Obiekty Sportowe S.A. w dniu 21 maja 2015 roku

Data:

25-06-2014

Numer:

3/2014

Nazwa:

Raport bieżący nr 3/2014: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tamex Obiekty Sportowe S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku

Data:

29-05-2014

Numer:

1/2014

Nazwa:

Raport bieżący 1/2014 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Data:

20-09-2013

Numer:

14/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 14/2013 - Informacja o zwiększeniu staniu posiadania akcji

Data:

19-09-2013

Numer:

13/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 13/2013 - Informacje o nabyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej

Data:

19-09-2013

Numer:

12/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 12/2013 - Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania akcji

Data:

19-08-2013

Numer:

11/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 11/2013 - Publikacja informacji o ustanowieniu pełnomocników przez akcjonariusza Spółki, posiadającego powyżej 10% ogólnej liczby głosów.

Data:

14-08-2013

Numer:

10/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 10/2013 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tamex Obiekty Sportowe S.A. w dniu 14 sierpnia 2013 roku

Data:

26-07-2013

Numer:

8/2013

Nazwa:

Raport bieżący 8/2013 – Zmiana porządku obrad NWZ

Data:

02-07-2013

Numer:

6/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 6/2013 - Publikacja informacji o ustanowieniu pełnomocników przez akcjonariusza Spółki, posiadającego powyżej 10% ogólnej liczby głosów.

Data:

26-06-2013

Numer:

5/2013

Nazwa:

Korekta do raportu nr 4 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tamex Obiekty Sportowe S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku

Data:

26-06-2013

Numer:

4/2013

Nazwa:

Raport bieżący nr 4 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tamex Obiekty Sportowe S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku

Data:

22-03-2013

Numer:

1/2013

Nazwa:

Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania akcji

Data:

15-10-2012

Numer:

8/2012

Nazwa:

Raport bieżący nr 8/2012

Data:

18-04-2012

Numer:

03/2012

Nazwa:

Raport bieżący 03/2012

Data:

18-04-2012

Numer:

02/2012

Nazwa:

Raport bieżący 02/2012

Data:

18-04-2012

Numer:

01/2012

Nazwa:

Raport bieżący 01/2012

Data:

02-09-2011

Numer:

10/2011

Nazwa:

Raport bieżący 10/2011

Data:

29-08-2011

Numer:

08/2011

Nazwa:

Raport bieżący 08/2011

Data:

29-07-2011

Numer:

07/2011

Nazwa:

Raport bieżący 07/2011

Data:

29-07-2011

Numer:

06/2011

Nazwa:

Raport bieżący 06/2011

Data:

10-06-2011

Numer:

04/2011

Nazwa:

Raport bieżący 04/2011

Data:

06-06-2011

Numer:

03/2011

Nazwa:

Raport bieżący 03/2011

Data:

06-06-2011

Numer:

02/2011

Nazwa:

Raport bieżący 02/2011

Data:

20-04-2011

Numer:

01/2011

Nazwa:

Raport bieżący 01/2011

Realizacje

 • Stadion MOSiR w Sieradzu
 • Stadion Śląski
 • Arena LA w Gliwicach
 • Pełnowymiarowe boisko piłkarskie Kuźni Ustroń
 • Stadion lekkoatletyczny na terenie COS w Wałczu
 • Stadion lekkoatletyczny w Suwałkach
 • Stadion lekkoatletyczny w Goleniowie
 • Stadion Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Hala sportowa z zapleczem dydaktycznym przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu - AWF Poznań
 • Hala sportowa COS Spała
 • Korty tenisowe Klubu SINNET
 • Bieżnia 5. Memoriału Kamili Skolimowskiej
 • Hala widowiskowo- sportowa w Toruniu przy ul. Bema
 • Bieżnia Halowych Mistrzostw Świata - Ergo Arena Sopot
 • Stadion lekkoatletyczny ''Juvenia'' Przemyśl
 • Korty tenisowe WKT Mera
 • Przebudowa, remont i modernizacja stadionu MOSIR w Mielcu
 • Centrum Pobytowe Euro 2012, Sulejówek
 • Stadion Lekkoatletyczny MOSiR Puławy
 • Zespół boisk przy Zespole Oświatowo-Sportowym w Baranowie (Tarnowo Podgórne)
 • Narodowy Stadion Rugby w Gdyni
 • Stadion lekkoatletyczny COS OPO w Zakopanem
 • Kadzidło i Dylewo - kompleks boisk sportowych
 • Boisko treningowe, KP Legia Warszawa
 • AWF Wrocław - Stadion Lekkoatletyczny
 • Regionalne Centrum Sportowo - Rekreacyjne w Brzegu
 • Stadion Gminny w Gąsawie (boisko do hokeja na trawie)
 • Stadion Lekkoatletyczny MOSiR Sandomierz
 • Ostrołęka pełnowymiarowe boisko piłkarskie
 • Suwałki stadion


Partnerzy